Saņem
jaunākos piedāvājumus!
BIZNESA VĒRTĒŠANA
Zvani mums: +371 67 076191
Citi pakalpojumi
Būvdarbu un remonta darbu tāmes

2.VEICAM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĒTĪJUMUS –

 • pārskati un pētījumi;
 • pētījumi pa atsevišķiem nekustamo īpašumu segmentiem;
 • analīzes;
 • prognozes;
 • nekustamo īpašumu projektu attīstības ieteikumi.

4.SNIEDZAM IZZIŅAS PAR BŪVES TEHNISKAJIEM PARAMETRIEM -

 • ēkas celšanas gads;
 • ēkas fiziskais nolietojums;
 • ēkas konstruktīvie elementi;
 • ēkas platības, telpu eksplikācija;
 • ēkas kopējā tehniskā stāvokļa raksturojums;
 • cita informācija par ēku.

5.SNIEDZAM IZZIŅAS PAR ZEMES GABALA – 

 • atļautās izmantošanas iespējas pēc apstiprinātā teritoriālplānojuma;
 • pieejamās inženiertehniskās komunikācijām (gāze, ūdensvads, kanalizācija, elektrība);
 • apgrūtinājumi;
 • grafiskais situācijas plāns;
 • blakus esošo zemes gabalu raksturojums;
 • cita informācija.

1.ĒKU ENERGOAUDITS/ENERGOSERTIFIKĀTA IZSNIEGŠANA/TERMOGRĀFIJA UN TERMOAUDITS.

Kas ir energoaudits?

Energoaudits – tas ir solis ceļā uz ēkas siltināšanu. Veicot mājas energoauditu, tiek noskaidrots mājokļa īpatnējais enerģijas patēriņš apkurei (kWh/m²). Tas ļauj salīdzināt dažādu ēku energopatēriņu – gan vienas sērijas, gan atšķirīgu. Kā analogu šim rādījumam var minēt automašīnu degvielas patēriņu – l/100 km. Energoaudita procesā tiek noskaidrotas arī ēkas energopatēriņa samazināšanas iespējas un sniegti energoefektivitātes racionalizācijas priekšlikumi. 

Veicam energoauditu - 

 • Viendzīvokļa un daudzdzīvokļu ēkām
 • Biroju un ražošanas un noliktavu ēkām
 • Viesnīcu, restorānu un tirdzniecības ēkām
 • Izglītības un sporta iestāžu ēkām

Ēkas energoauditu veic un energoefektivitātes sertifikātu izsniedz sertificēts energoauditors.

Veicam ēku projektu energoauditu -

 • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektiem 
 • Biroju, ražošanas un noliktavu ēku projektiem

Ēkas projekta energoauditu veic un energoefektivitātes sertifikātu izsniedz sertificēts energoauditors.

Ēku termogrāfija un termoaudits - 

 • Savrupmājām un daudzdzīvokļu mājām, biroju un ražošanas ēkām ar speciālu aprīkojumu nosakām sienu un citu norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidīgākās vietas.
 • Pirms remonta, siltināšanas darbiem - iespēja precizēt remontdarbu apjomu, atklāt obligāti siltināmās vietas, celtnieku vai iepriekšējo remontētāju kļūdas un neizdarības. 
 • Pēc remonta - iespēja novērtēt remonta darbu veicēju paveikto un atbilstoši koriģēt darbu apmaksu vai pieprasīt likvidēt pieļautās kļūdas. 
 • Pirms iegādes un pēc iegādes - iespēja nepirkt "kaķi maisā" vai arī pirkt, bet pamatoti koriģēt pārdevēja prasīto cenu.


FacebookDraugiem.lvTwitterYoutubeLinkedin


Meklēt īpašumu
Darbības:
Īpašuma veids:
Pilsēta/Rajons:
Vieta:
Iela:
Istabu skaits:
Cena:
no līdz
Valūta:
Platība (m²):
no līdz
Balsts ID: